POBIERZ PDF Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY <- KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

REKLAMACJA < KLIKNIJ, ABY POBRAĆ

Korzystamy z usług następujących firm przewozowych: GEIS  (www.geis.pl), Poczta Polska, Inpost.  W zależności od zakupionego towaru, jego specyfiki, wagi, gabarytów, dostosowujemy odpowiedniego przewoźnika oraz rodzaj przesyłki.  Przewoźnicy doręczają przesyłki w godzinach 8.00-17.00, doręczenie o innej porze jest tylko i wyłącznie kwestią dobrej woli kuriera doręczającego. Trasa oraz dokładna godzina doręczenia jest zależna tylko od kuriera. W  przypadku przesyłek powyżej 30 kg, kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru do lokalu Kupującego. Przy takich przesyłkach kurier dostarcza towar pod budynek adresata, najbliżej jak to możliwe, biorąc pod uwagę stan infrastruktury drogowej.

Regulamin Sklepu internetowego bellsanit.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego Pawła Obrzyńskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FHU Metalowiec Paweł Obrzyński  wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności:  Jelenia Góra 58-500 ,Wolności 150,wpisany pod numerem NIP:611-230-31-86 Regon :230840058  Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: - pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej : 600-247716,731-776-733, korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@bellsanit.pl

F.H.U. Metalowiec Paweł Obrzyński Nr konta: 36 1910 1048 2792 0942 4936 0001 ul. Wolności 150, 58-500 Jelenia Góra, Polska

REKLAMACJE: 753 753 018, reklamacje@e-metalowiec.com

BIURO OBŁUGI KLIENTA: 753 753 015, bok@e-metalowiec.com

SPRZEDAŻ INTERNETOWA:sklep@bellsanit.pl

Email: sklep@bellsanit.pl

§ 1 Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin, obowiązujący w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

2.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4.Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7.Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8.Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

9.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

10.Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bellsanit.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

11.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bellsanit.pl

2.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.Sklep internetowy www.bellsanit.pl   prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4.Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.bellsanit.pl  są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5.W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, posiadającym oprogramowanie w postaci zaktualizowanej przeglądarki internetowej.

6.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1.       Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.bellsanit.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2.       Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3.       Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 4.       Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5.       Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6.       Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 7.       Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 8.       W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 9.       Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania albo paragonu fiskalnego, albo faktury VAT. Wybrany dokument może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. W przypadku braku wyboru dokumentu księgowego i sposobu jego wysyłki, wystawiony zostanie paragon fiskalny, który przesłany zostanie wraz z zamówionym towarem w jednej przesyłce.
 10.   W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 11.   Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 12.   Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 13.   Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1.       Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2.       Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3.       Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
 4.       Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 5.       Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili.

§ 5 Płatności

1.Sprzedający oferuje swoim Klientom możliwość dowolnego wyboru formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru:

 •       Płatności Przelewy24.pl - płatność przy pomocy bezpiecznych płatności internetowych. Obsługiwane są wszystkie typy kart płatniczych oraz zakup ratalny. Nie pobieramy prowizji za skorzystanie z tej formy opłacenia zamówienia. Wysyłka jest realizowana pierwszego dnia roboczego po dokonaniu przez Państwa płatności.
 •       Przelew bankowy - przelew należności na konto bankowe sklepu internetowego.
 •       Pobranie (Kurier) - płatność gotówką przy odbiorze paczki (tylko przesyłki kurierskie – opcja dodatkowo płatna)
 •       Płatność gotówką – płatność gotówką w punktach odbioru osobistego

1.W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności towar zostaje wysłany bądź wydany z chwilą wpłynięcia na konto sklepu www.bellsanit.pl  płatności wraz z kosztami wysyłki.

§ 6

Zmiana i anulowanie zamówień

1.Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Działem Obsługi Klienta. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.

2.Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Sprzedającego procedury zmierzającej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta.

3.Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.

4.Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.

5.W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Umowa Sprzedaży zawierana przez Sprzedającego z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2.Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.

3.Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

 •       skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku WORD lub PDF na stronach internetowych Sklepu internetowego;
 •       złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 •       Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Sprzedawcy Wolności 150 58-500 Jelenia Góra albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy reklamacje@e-metalowiec.com.

1.Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku: •    dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 •       dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;
 •       dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.

1.W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

2.Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

3.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4.Sprzedający zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.

5.Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

 •       jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Sprzedawca nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;
 •       Sprzedawca zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno.

1.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

2.Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta.

3.Zwrot kwot, o których mowa  powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 

§ 8

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami.

2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

8.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 9 Procedura reklamacji

1.Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2.Reklamacje należy składać na adres mailowy: reklamacje@e-metalowiec.com

3.Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz dowodem zakupu (nie jest to warunek) oraz zdjęciami produktu (jeśli charakter reklamacji tego by wymagał) bądź wysyłając produkt na adres Sprzedawcy, tj. ul. Wolności 150, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „Dział Reklamacji” dołączając wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępnym pod adresem: www.bellsanit.pl  zakładka „Reklamacje”, wraz z dowodem zakupu.

4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:  zawarcie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej  reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

6.Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego  z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

7.Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada Produktu jest nieistotna.

8.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do Sprzedającego przy ul. Wolności 150 58-500 Jelenia Góra. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9.Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu gdy:

 •       Klient w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wiedział o wadzie Produktu;
 •       Klient przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Produktu nie zawiadomił o tym Sprzedającego, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Produktu,
 •       Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu po upływie 2 lat od daty wydania Produktu,
 •       Jeżeli określony przez Sprzedawcę  lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od jego wydania Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
 •       Upływ terminów wskazany w ust. 9 nie ma wpływu na uprawnienia Klienta, jeśli Sprzedawca podstępnie zataił wadę.
 •       W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Produktu przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu Klientowi.
 •       Jeżeli na zakupiony Produkt została udzielona gwarancja, to warunki skorzystania z niej przez Klienta określone są w dokumencie gwarancyjnym. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U METALOWIEC Paweł Obrzyński z siedzibą 

w Jeleniej Górze ul. Wolności 150, kod pocztowy 58-500, e-mail: biuro@e-metalowiec.com.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 RODO 

i wyłącznie w celu realizacji procesu oferowania, sprzedaży i dostawy zamówionego towaru oraz obsługi procesu reklamacji szkody i ewentualnej windykacji należności wynikających z transakcji.

Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest prawidłowa realizacja procesu sprzedaży i ewentualnej reklamacji sprzedawanego towaru oraz dochodzenie należności, jeżeli nie były one uregulowane przed dostawą towaru.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze sprzedaży towaru i upływu okresu gwarancji i rękojmi za sprzedany towar, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami umów gwarancyjnych.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu   Ochrony Danych Osobowych 

gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez FHU METALOWIEC Paweł Obrzyński z siedzibą w Jeleniej Górze, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania umowy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, którzy realizować będą dostawę towaru przy jego sprzedaży na odległość. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również producenci towarów lub pośrednicy realizujący na ich rzecz hurtową sprzedaż asortymentu oferowanego do sprzedaży przez nasz sklep, w ramach procedury reklamacji uszkodzonego lub wadliwego towaru. Odbiorcą Państwa danych osobowych może być również właściciel serwisu Ceneo.pl - Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w związku z uczestnictwem naszego sklepu internetowego w programie "Zaufane Opinie Ceneo". Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych, które reprezentować będą naszą firmę w przypadku zaistnienia sporów na tle realizacji procesu sprzedaży lub reklamacji produktów.

 Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2.Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient poproszony zostanie o akceptację jego postanowień po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe.

3.Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:

 •        ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), 
 •        ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

 •        zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 •        zmiany sposobu i terminów zapłaty,
 •        zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,

1.Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.

2.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

3.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2018r

4.Niniejszy Regulamin nie może być kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż te związane z umową sprzedaży, ewentualnie dla celów postępowania sądowego..